loader image

Regulamentul în vigoare este stabilit pentru desfășurarea normală a activitaților, ocupațiilor și utilizatorilor Centrului, pentru ocrotirea sănătății lor, precum și în scopul respectării ordinii și curățeniei încaperilor si echipamentelor Centrului.

DEFINIȚII

Centrul Recreational WePlay – reprezintă spațiul public în care se desfasoară activitați sportive si recreative, inclusiv anexele acestuia, situat în Mun. Brașov, str. Tudor Arghezi, nr. 3, Jud. Brasov;
Membru al Centrului – reprezintă orice persoană care desfașoară activitați sportive și/sau recreative în cadrul Centrului Recreațional WePlay. Considerăm Membru și persoanele care nu sunt membre în aplicația WePlay sau nu au achitat o ședință la Recepția Centrului, dar care sunt invitați ai altor Membri. În cadrul prezentului ROI, denumirea de abonat/utilizator/invitat va fi interpretata conform definiției de Membru al Centrului.
Personal WePlay – reprezintă personalul angajat sau colaborator al WePlay și constă în personal administrativ, instructori sportivi, echipa de management. În funcție de evenimentele organizate de WePlay, considerăm Personal WePlay si instructorii/colaboratorii/organizatorii evenimentelor respective, care nu se afla în relație comercială cu WE PLAY SRL.
Declarație de asumare a răspunderii – reprezintă declarația dată, pe propria răspundere, de orice membru WePlay, o singură dată, prima oara când dorește să efectueze o activitate recreativ-sportivă în cadrul Centrului Recreational WePlay. În cazul în care apar modificări privind starea de sănătate, acesta are obligația să facă cunoscut acest lucru. Desfășurarea de activitați sportive se realizează pe propria răspundere.

ACCESUL

 1. Cunoașterea, insușirea și respectarea Regulamentului de Ordine Interioară al Centrului sunt obligatorii pentru toate persoanele care îl frecventează. Prin plata unei ședinte sau a abonamentului și semnarea fișei de adeziune, fiecare membru garantează respectarea cu strictețe a prezentului regulament.
 2. Programul Centrului Recreational WE PLAY (Club) este 07:45 -21:00 și Sâmbata 09:00-16:00. Programul poate fi schimbat conform dispozițiilor Administrației. Membrii sunt rugați să respecte orele de deschidere și închidere ale Centrului.
 3. Membru al Centrului poate deveni orice cetățean care a împlinit vârsta de 18 ani, în urma semnării Declarației de Asumare a Răspunderii și achitării costului serviciilor. În cazul minorilor (4-18 ani), este necesar și acordul scris al tutorelui legal, prin semnarea contractului.
 4. Accesul în Centrul Recreational se face în baza Cardului de membru / QR -code sau a bonului fiscal (în cazul în care a fost achitată doar o sedința). Cardul de membru se eliberează prin plata unui abonament pentru unul sau mai multe din serviciile oferite de Centrul Recreational We Play. Taxa de reemitere card nou in caz de pierdere este de 5 lei.
 5. Cardul este nominal si nu poate fi transmis altor persoane. Fiecare utilizator este obligat să poarte permanent cardul de membru când frecventează Centrul. În cazul în care la sosire, un utilizator nu are cardul in posesie, validitatea abonamentului se va verifica pe baza actului de identitate al utilizatorului.
 6. Plata pentru servicii se realizeaza numai prin aplicați GMA. Pentru a activă contul de membru urmează pașii de mai jos:
  – descarcă aplicația GMA

– apăsa butonul “Devino membru”
– completează formularul “Devino membru”
– după finalizare, personalul de la recepție va activă contul de membru
După activarea contului membri vor avea acces la următoarele funcționalități:
– Vizualizare informații club
– Informații personale
– Cod Qr pentru check-în rapid
– Tipuri de abonamente
– Programare la clase de fitness
– Istoric plăți abonament
– Istoric check-ins
– Măsuratori
– Notificări

    7. Centrul își rezervă dreptul de a-și selecta clienții/cursanții/viitorii membri (membri simpatizanti sportivi), fără a da nicio explicație.

    8. Conducerea Centrului își rezervă dreptul de a refuza accesul persoanelor care au avut abonamentul vreodată anulat.

    9. Conducerea Centrului își rezervă dreptul de a modifica tarifele existente, precum își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul de Ordine Interioară cu o prealabilă notificare.

FOTOGRAFIEREA SI FILMAREA SUNT STRICT INTERZISE FĂRĂ ACORDUL EXPRES AL REPREZENTANȚILOR CENTRULUI.

REGULI PRIVIND ACTIVITATEA ÎN CENTRUL RECREATIONAL WE PLAY

 1. Abonatul Centrului are dreptul de a primi îndrumări, asistență și recomandări de la personalul specializat cu privire la activitatea pentru care a optat precum și pentru utilizarea echipamentului sportiv. Abonatul este obligat să utilizeze echipamentul sportiv în mod adecvat. În mod contrar, el își asumă răspunderea pentru riscurile traumatismelor ce pot surveni în urmă utilizării neadecvate.
 2. La antrenamentele de grup, numărul participanților poate fi limitat în funcție de capacitatea sălii și a materialelor cu care se lucrează. Intrarea se face în acest caz pe baza de programare la recepție. Toate serviciile oferite de Centru necesită programare.
 3. Abonatul este de acord cu efectuarea înregistrărilor video pentru supravegherea activității curente în cadrul Centrului. Centrul nu asigura prin contract vizionarea antrenamentelor la TV de către beneficiari sau participarea părinților în cadrul antrenamentelor.
 4. În cazul deteriorării echipamentului sportiv sau a altui bun al Centrului, din vină abonatului, persoană în cauza acoperă toate cheltuielile materiale pentru înlăturarea deteriorărilor produse echipamentului sportiv sau bunului și reparațiile necesare.
 5. În scopul prevenirii traumatismelor sau diferendelor, Centrul își rezervă dreptul de a întrerupe exercitarea serviciilor atunci când serviciile municipale opresc furnizarea apei, energiei termice și electrice.
 6. În timpul activității, abonatul trebuie să-și încuie garderoba în spațiile special amenajate și să-și păstreze cheia, iar în caz de pierdere a acesteia, să acopere cheltuielile pentru cumpărarea unei yale noi și manoperă de montaj.
 7. Centrul nu își asumă responsabilitatea pentru lucrurile personale uitate la vestiar și nici pentru obiectele de preț care nu au fost lăsate în grijă personalului de la Recepție. Membri sunt rugați să nu lase în vestiar obiecte de valoare, ci să le predea în grijă recepționerului Centrului, care le va păstra în compartimentele speciale.
 8. Orice formă de frecventare a Centrului se face doar pe propria răspundere privind starea de sănătate. Centrul recomandă membrilor să susțînă examenul medical până la începerea frecventării activităților sportive, deoarece fiecare utilizator este responsabil de sănătatea să. Administrația Centrului nu poartă răspundere pentru starea de sănătate a membrilor și/sau suferințele cauzate de înrautatirea sănătății acestora, în urmă antrenamentelor efectuate.
 9. Administrația Centrului nu își asumă răspunderea pentru daunele pricinuite bunurilor utilizatorilor în urmă acțiunilor ilegale ale persoanelor terțe.
 10. Utilizatorul Centrului este direct răspunzător pentru încălcarea ordinii publice în incinta Centrului Sportiv. În scopul securității membrilor și invitaților acestora, sunt interzise armele albe, de foc, cu gaze sau orice alte obiecte care pot fi folosite pentru agresiuni fizice. Distribuirea și folosirea băuturilor alcoolice, narcoticelor și fumatul în incinta Centrului sunt strict interzise.
 11. În cazul folosirii saunei, va rugăm să efectuați un control medical de specialitate care să nu va interzică acest lucru. Afecțiunile de sănătate ascunse, nedeclarate, exonerează Centrul Recreațional de orice responsabilitate.

SE INTERZICE ACCESUL ÎN INCINTA CLUBULUI:

 • Persoanelor sub influență alcoolului sau drogurilor;
 • Persoanelor cu aspect respingător sau îmbrăcate în haine murdare;
 • Persoanelor însoțite de animale;
 • Persoanelor cu boli infecto-contagioase;
 • Persoanelor care nu dețin încălțăminte de schimb.

ESTE INTERZISĂ:

 • Filmarea și fotografierea fără o convenție specială cu administrația Centrului;
 • Utilizarea din proprie inițiativa a aparaturii muzicale sau a altor aparate ale Centrului;
 • Folosirea gumei de mestecat în timpul activităților sportive din cadrul Centrului.

ANULAREA ABONAMENTULUI

Anularea abonamentului se realizează în una din următoarele condiții:

 • Nerespectarea prezentului regulament;
 • Folosirea unui limbaj obscen, necuviincios, gesturi indecente, violente, precum și un a unui comportament care să prejudicieze bună imagine a Centrului Recreațional;

Igienă personală precară;

 • Nerespectarea în mod repetat a observațiilor instructorilor;
 • Săvârșirea de infracțiuni în incinta Centrului sau a zonelor adiacente;
 • Consumul de droguri, alcool și a substanțelor interzise în activitățile sportive (pentru mărirea parametrilor fizici ai organismului);
 • Nerespectarea tipului de abonament pentru care utilizatorul a optat;
 • Declararea datelor eronate în fișa de înscriere;
 • Înstrăinarea cardului propriu unei alte persoane cu scopul de a se folosi de servicii în locul acesteia;
 • Nerespectarea regulilor de igienă ale Centrului.

ANTRENAMENTELE INDIVIDUALE

 1. Pentru efectuarea antrenamentelor individuale este necesară programarea și plata acestui serviciu la Recepție. Membrul Centrului poate solicită efectuarea unui test de către unii dintre antrenori, în baza căruia i se va recomandă un program optim la disciplină aleasă, un regim alimentar optim, combinate cu stilul sau de viață. Costurile acestui test precum și cheltuielile ulterioare se vor negocia în funcție de fiecare solicitant și de tipul antrenamentului.
 2. La abonamentele cu personal trainer, în cazul în care instructorul nu poate susține ședința sau ședințele de antrenament, valabilitatea abonamentului se va prelungi automat din oficiu direct proporțional cu perioada în care nu s-au efectuat antrenamente.

Studiourile de fitness / aerobic

 1. Accesul în studiourile de fitness este permis numai cu echipament sportiv adecvat – încălțăminte sport de schimb curată. Este obligatoriu ca încălțămintea să aibă talpa ce nu lasă urme (de preferat talpa albă). În lipsa unui echipament sportiv adecvat al utilizatorului, personalul Centrului va interzice accesul acestuia pe terenul de joc.
 2. Frecventarea orelor de curs în studiourile de fitness/aerobic se face conform orarului stabilit de către administrație, fără itarzieri.
 3. Până la începerea orei de fitness/aerobic, cliențîi vor aștepta în locul special amenajat în acest scop în incinta. Staționarea pe culoare sau în alte zone delimitate pentru diverse activități este interzisă.
 4. Utilizatorii sunt rugați să adapteze volumul soneriei telefonului mobil astfel încât să nu deranjeze ora de curs.
 5. Utilizatorii sunt rugați să evite că părțile descoperite ale corpului să vină în contact cu suprafețele echipamentului sportiv, folosind prosopul. Este recomandat dușul sau deodorizantul înainte de antrenament, dacă nu sunteți sigur de prospețimea și curățenia corpului Dvs. Antrenamentul cu trupul dezgolit este interzis.
 6. Utilizarea echipamentului de fitness/aerobic este permisă numai în urmă instructajului efectuat de către antrenor.
 7. Sunt interzise bruscarea aparatelor și trântirea ganterelor pe pardoseală. Dacă funcționarea aparatului este anormală sau se observă vreun cablu sau lanț pe cale să se rupă, vreo fisură la banca sau aparat, utilizatorul este obligat să oprească de îndată lucrul și să anunțe instructorul.
 8. Utilizatorii sunt rugați că în timpul pauzelor de relaxare să nu țînă aparatul ocupat. Intră în responsabilitatea fiecărui client cererea de ajutor din partea instructorului la lucrul cu aparatele cu încarcatura specifică.
 9. Cliențîi care utilizează pentru prima dată în antrenament tipuri de echipamente sportive noi și necunoscute, sunt rugați să se consulte în problema funcționarii lor cu personalul Centrului.
 10. Selectarea și utilizarea programului audiovizual și muzical sunt exercitate numai de către instructor.
 11. La finele orei de curs, fiecare utilizator va fixă toate echipamentele de aerobic/fitness în poziția inițială, le va igieniza și va poziționa greutățile la locul lor destinat.

Squash/Badminton

 1. Accesul pe terenurile de badminton/squash este permis numai cu echipament sportiv adecvat – încălțăminte sport de schimb curată. Este obligatoriu că încălțămintea să aibă talpa ce nu lasă urme (de preferat talpa albă). În lipsa unui echipament sportiv adecvat al utilizatorului, personalul Centrului va interzice accesul acestuia pe terenul de joc.
 2. La începutul orei, cliențîi vor contracost primi echipamentul corespunzător (rachetă) de la Recepția Centrului. Aceștia au obligația de a returna echipamentul în aceeași stare la finalizarea ședinței sportive.
 3. Distrugerea sau deteriorarea echipamentului și a materialelor puse la dispoziția clienților pentru badminton/squash atrage după sine penalizarea clientului vinovat, cu sume corespunzătoare costului pagubei produse.
 4. Numărul maxim de jucători pe un teren de badminton este 4, iar pe un teren de squash este 2, excepție făcând ședințele cu Antrenor, în cadrul cărora numărul de jucători este ales de acesta.

Saună, dușurile

La utilizarea dușurilor și saunei, este obligatorie respectarea următoarelor reguli:

 • Este interzis accesul în saună și la dușuri cu încălțăminte obișnuită;
 • Se recomandă purtarea încălțămintei tip șlapi, în scopul păstrării igienei și prevenirii accidentării;
 • Înainte de a utiliza saună, dușul este obligatoriu;
 • Prosopul Centrului, folosit, se da în primire recepționerului;
 • După folosirea saunei la temperaturi mai mari de 80 grade Celsius, clienții sunt rugați să o seteze la starea inițială pentru a nu ii deranja pe următorii clienți. Centrul nu își asumă răspunderea privind timpul de folosire a saunei sau temperatura setată (clienții sunt avertizați că temperaturile de peste 80 grade Celsius pot fi periculoase pentru sănătatea lor);
 • În afară de apă simplă sau în amestec cu esențe naturale, este interzis a turna altceva pe pietre; în caz contrar, există riscul de incendiu sau generare de mirosuri. Apă se va folosi în cantități moderate.